Ameraal proces en transportbanden
Campina
Deloitte & Touche "Human Capital Group"
Duurzaam veiligverkeer
Europeesche Verzekeringen
Hertog IJs
Hiswa
Holland Party Cruise
Hoogovens
Jumping Amsterdam
Koninlijke Luchtvaart Maatschappij
Koninklijk Nederlands Watersport verbond
Koninklijke PTT Nederland
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Maandblad Zeilen
Maison den Boer
Ministerie Verkeer en waterstaat
Nederlandse Spoorwegen
NZi, instituut voor onderzoek, informatie &
- -opleiding in zorg
Quadsport
Stchting Sail Amsterdam
Fa Spijker
Stam
Shell
Toornent&Partners
Maandblad Die Yacht
Zeezeilers
Zilveren kruis